Kunstschaatsclub

Nieuw Luna Lommel


Secretariaat


 

Mail: secretariaat@kscnll.be


 
Club

Onze club heeft als doel het organiseren en stimuleren van de kunstschaatssport en alle activiteiten, die hiermee verband houden. Een en ander gebeurt conform de reglementering van de K.B.K.F., welke op haar beurt is aangesloten bij het B.O.I.C. en de International Skating Union. Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel is aangesloten bij de V.K.S.B. (Vlaamse Kunstschaats Bond)

 

Het beoefenen van de kunstschaatssport kan op verschillende wijzen. In eerste instantie doen wij dit op een recreatieve manier. Dat wil zeggen dat aan beginnelingen, op een enigszins speelse wijze en in kleine groepen, de beginselen van het schaatsen worden bijgebracht. Stap voor stap worden de figuren ingewikkelder en wordt er tevens gekeken naar behendigheid en gratie. Het behalen van brevetten en testen is de volgende stap, zodat de schaatsers weten tot welke categorie zij behoren.

Elk jaar nemen de schaatsers in ieder geval deel aan het clubgala.

Voor schaatsers, die graag aan wedstrijden willen meedoen en daarvoor de juiste ambitie en instelling hebben, bestaat de mogelijkheid om individueel extra trainingslessen te volgen.

 

U heeft de mogelijkheid om een clubvest aan te kopen voor:  30,- € 

Om aan clubmanifestaties mee te doen moet men verplicht een clubvest dragen. 

 

 

Uurregeling

Woensdag:

17.00 u tot 18.00 u

Les voor diegenen die individueel begeleid willen worden.

18.00 u tot 19.00 u

Clubtraining voor alle leden

 

Donderdag:

18.30 u tot 20.00 u

Les voor diegenen die individueel begeleid willen worden

20.00 stipt u tot 21.30 u

Adultskating

 

Vrijdag:

17.00 u tot 19.00 u

Les voor diegenen die individueel begeleid willen worden.

 

Zaterdag:

Van 16.30 u tot 17.30 u 

Synchroonschaatsen team Gelida Luna.

Van 17.30 u tot 18.30 u

Clubtraining voor alle leden

  

Er is mogelijkheid om schaatsen te huren.

 

Voor de nieuwkomers: u heeft recht op 2 proeflessen gratis.

 

Reglement:

 

Leden op proef kunnen 2 proeflessen volgen in onze kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel.

 

Zij hoeven voor deze 2 proeflessen geen lidgeld te betalen.

Indien zij geen schaatsen hebben, moeten zij deze huren en dienen zij de huur van de schaatsen te betalen.

 

Zij dienen verplicht een inschrijving formulier in te vullen. (te verkrijgen bij het bestuur)

Ook dienen zij een formulier te onder tekenen waarin verklaard wordt dat ze zich

Medisch en fysiek geschikt weten om aan de ingerichte sportbeoefening deel te nemen.

 

Na afloop van de proeflessen dient het niet-lid te beslissen of het lid wordt.

Deze niet-leden kunnen niet langer genieten van deze voorwaarden via andere aangesloten clubs.

 

Het niet-lid is voor deze 2 proeflessen verzekerd.

 

Tarieven:

€ 140,- per kalenderjaar is één schaatsseizoen voor recreatieve leden

In deze prijs is begrepen: - het lidgeld voor de Vlaamse Kunstschaatsbond.

                                          - De jaarlijkse verzekering.

                                          - Toegang tot alle clublessen gedurende één schaatsseizoen:

                                             * woensdag: 18.00 u tot 19.00 u

                                             * Zaterdag: 17.30 u tot 18.30 u
                                     

                 

€ 250,- per kalenderjaar is één schaatsseizoen voor de leden die individueel begeleid willen worden

In deze prijs is begrepen: - het lidgeld voor de Vlaamse Kunstschaatsbond.

       - De jaarlijkse verzekering.

                                          - De huur van het ijs op:

                                          - Toegang tot alle clublessen gedurende één schaatsseizoen:

                                             * woensdag : van 17.00 u tot 19.00 u

                                             * Donderdag: van 18.30 u tot 20.00 u

                                             * Vrijdag      :  van 17.00 u tot 19.00 u

€ 65,- per kalenderjaar is één schaatsseizoen voor leden van het synchroon team              

€ .

 

Belangrijke opmerking:

Er mag alleen geschaatst worden onder toezicht en bij aanwezigheid van een door de club erkende trainer of trainster.

 

 

Heeft u nog vragen klik dan hier!

 


Competitie

Schaatsers die méér ambitie hebben en individueel begeleid willen worden, om op termijn aan wedstrijden te kunnen meedoen, hebben de mogelijkheid zich als competitief lid in te schrijven. Hiervoor betaal je het bedrag zoals bepaald is onder individuele begeleiding. Het lesgeld dat je aan de train(st)er dient te betalen komt er bovenop en is afhankelijk van de lestijd die je neemt en de keuze van je train(st)er.

Eén en ander altijd in overleg met de hoofdtrain(st)er en het clubbestuur.  
Bij de competitieve inschrijving kan je liefst 6 uren trainen per week, waarvan 2 uren in club verband.
Voor meer informatie kun je per e-mail of per telefoon bij het clubbestuur terecht.
Je kunt uiteraard ook langskomen tijdens één van de clubtrainingen.


Synchro

Bij onze club is er de mogelijkheid om mee te schaatsen in het synchro-team.

Enige voorwaarde is dat het lid minimaal 5 sterren heeft behaald.

Het synchro-team traint op zaterdag van 16.30 tot 17.30 uur.

Als je interesse hebt meld je dan aan bij het bestuur of een trainer.

 

Voor meer informatie kun je per e-mail of per telefoon bij het clubbestuur terecht.
Je kunt uiteraard ook langskomen tijdens één van de clubtrainingen.


Adult Skating

Onze club heeft als doel het organiseren en stimuleren van de kunstschaatssport en alle activiteiten, die hiermee verband houden. Een en ander gebeurt conform de reglementering van de K.B.K.F., welke op haar beurt is aangesloten bij het B.O.I.C. en de International Skating Union. Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel is aangesloten bij de V.K.S.B. (Vlaamse Kunstschaats Bond)

Daar er vraag is naar lessen voor volwassenen,
organiseren wij in samen werking met de ijsbaan deze lessen.

Het beoefenen van het schaatsen gaat door op donderdag vanaf 20.00 tot 22.00 uur.

Hierin zit 1 uur les, en 1 uur wat u heeft aangeleerd verder kan oefenen.

Indien u geen schaatsen heeft is de mogelijkheid om er te huren voor € 1.25, - per les

U heeft de mogelijkheid om een clubvest aan te kopen voor: € 30,-

 

Uurregeling

Donderdag:

Van 20.00 tot 22.00 uur

Er is 1 uur les voorzien namelijk van 20.00 tot 21.00 uur,

Van 21.00 tot 22.00 uur kunt u oefenen wat U geleerd heeft.